V roce 2013 rozhodl investor o modernizaci stanice z důvodů masivního zatékání a nevyhovujícího osvětlení. Ze stavebního hlediska se jednalo o modernizaci odvodňovacího systému stanice, osvětlení a následné navazující práce v interiéru veřejné části stanice a další stavební úpravy v neveřejné části. Byly realizovány nové zonty, včetně podlahových a svodných odtokových žlábků, provedena modernizace opláštění veřejné části nástupiště včetně výměny nevyhovujících pohledových a obkladových konstrukcí. Veškeré stavební úpravy vychází ze zadání investora. Práce probíhaly ve vlastní stanici a technologickém tunelu pouze v prostoru podlaží ÚN a ÚPN. Za prostorem tlakového uzávěru, směrem k eskalátorovému tunelu, byly řešeny jen drobné stavební úpravy vyplývající z návazností.

Ve veřejné části nástupiště došlo k nahrazení dožitých pohledových prvků s ohledem na ponechané repasované skleněné tvarovky „Vízner“, které byly a jsou typickým znakem této stanice. Nové materiály odpovídají dnešním standardům pro provoz a údržbu stanice metra i s ohledem na životnost v takto  exponovaném prostředí.

Stanice byla pro veřejnost uzavřena dne 7.1.2017 a po rekonstrukci uvedena do provozu dne 23.8.2017.