Modernizace trati Praha – Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa

Charakteristika

Modernizace trati Praha – Kladno, včetně nového úseku umožňujícího obsluhu letiště Praha Ruzyně systémem železniční dopravy, vytváří předpoklady pro její těsnější začlenění do systému Pražské integrované dopravy a je plně v souladu s politikou rozvoje dopravní obsluhy hl. m. Prahy. Železniční napojení letiště má radiálně dostředný charakter, trať je směřována do samého centra města.

Vlastní trasa železniční trati prochází hustě urbanizovaným územím a má dobré předpoklady jednak pro jeho přímou obsluhu a dále pro spolupráci s ostatními druhy dopravy. Železniční infrastruktura se rozšíří o 6 nových zastávek. Modernizovaná trať z Masarykova nádraží do Kladna by měla být v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná, ve špičce tak na ni bude možné vypravit až 6 párů osobních a spěšných vlaků za hodinu. V rámci tohoto dopravního spojení bude zajištěn atraktivní přestup na všechny stávající trasy pražského metra (trasa A – stanice Hradčanská, trasa B – stanice Náměstí Republiky – výstup Masarykovo nádraží, trasa C – stanice Vltavská), ve sledovaném výhledovém období v rámci prodloužení trasy metra A pak i vazbu v železničních zastávkách Veleslavín a Dlouhá Míle a ve stanici Praha Letiště Ruzyně. Modernizace trati navíc odstraní všechna úrovňová křížení se stávajícím komunikačním skeletem a zlepší tak bezpečnost dopravy a celkovou prostupnost územím.

Více informací k záměru obsahuje webová stránka www.praha-kladno.cz

Videoprezentace „Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením letiště Ruzyně, I. Etapa