O společnosti

Etický kodex

Účelem Etického kodexu je dodržování obecně uznávaných etických zásad a jejich uplatňování v souladu s firemními hodnotami METROPROJEKT Praha a.s., rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery a zdržení se jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy či etickými principy s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti, a to při veškerém jednání odpovědných osob, zaměstnanců a partnerů METROPROJEKT Praha a.s.

Ke stažení zde