Nová odbavovací hala nahrazuje nádražní budovu, která byla nevhodně umístěna uprostřed kolejiště. Vznikla na úrovni původního podchodu z Paříkovy ulice. Právě z něj stavbaři v budově využily řadu fragmentů. Například původní dlažba podchodu posloužila jako obklad laviček, dalším zachovaným prvkem je kamenný portál, který je nově součástí exteriéru objektu. Zajímavou částí odbavovací haly je i její zatravněná střecha, což přináší řadu ekonomických a ekologických výhod, jako je absorpce škodlivin ze vzduchu, produkce kyslíku, snížení prašnosti a redukce výkyvů teplot.

Letos v září se podařilo uvést do provozu i plně bezbariérové ostrovní nástupiště. Přístup na něj zajišťují eskalátory a výtahy. Obdobnou podobu a přístup budou mít i ostrovní a krajní nástupiště, která jsou aktuálně ve výstavbě. Celkově práce na zprovoznění všech tří nástupišť a šesti nových kolejí skončí v květnu příštího roku. Do té doby se dokončí jak podchod z Paříkovy ulice, umístěný v těsné blízkosti původního kamenného podchodu, tak i ten, který umožní přístup z Krátkého ulice a ulice bratří Dohalských.

Přestavba stanice Praha-Vysočany je součástí modernizace 15 km dlouhého traťového úseku do Mstětic, kde se pracuje na železničním svršku a spodku, mostech a propustcích. Téměř hotová je nová zastávka Praha-Rajská zahrada, v níž bude po dokončení přístupové lávky možný přestup na metro. V příštím roce se práce budou mimo jiné soustředit ve stanici Praha-Horní Počernice, která získá nové nástupiště a zrekonstruovanou nádražní budovu.
https://www.youtube.com/watch?v=4Q-dq1uc3yo

Zdroj - text i video: Správa železnic


Další informace najdete ve článku na IDnes: 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/vysocany-nadrazi-rekonstrukce-odbavovaci-hala.A221031_145903_praha-zpravy_baky