V pátek 2.9.2022 došlo ke slavnostnímu zahájení stavby obchvatu Nové Paky. Po třiceti letech příprav a peripetií bylo v roce 2021 vydáno chybějící stavební povolení a ve veřejné soutěži na zhotovitele uspěla s cenou 1,3 mld. Kč společnost Porr, a.s.  Délka stavby je 8,5 km a obsahuje více než stovku stavebních objektů, včetně 420 m dlouhé estakády přes Štikovské údolí a 12 dalších mostů a řady opěrných, zárubních a protihlukových zdí. Dokončení stavby je plánováno v roce 2025.

Naše společnost se podílela na přípravě stavby zpracováním dokumentace pro výběr zhotovitele (stupeň PDSP) v letech 2019-2020.

Tisková zpráva ŘSD:

https://www.rsd.cz/-/%C5%98editelstv%C3%AD-silnic-a-d%C3%A1lnic-zahajuje-v%C3%BDstavbu-obchvatu-nov%C3%A9-paky-na-silnici-i/16