Projekt rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň získal 5.10.2022 ocenění v mezinárodní soutěži Light Rail Awards v Londýně. Za METROPROJEKT Praha a.s. převzal v Londýně ocenění Ing. Jan Kočí - hlavní inženýr projektu.

Foto: MainspringUK