V neděli 12.3.2023 byla zahájena dlouhodobá nepřetržitá výluka dejvické části kolejiště železniční stanice Praha-Bubny. Přestavba stanice bude trvat dva roky a vlaky od Kladna budou dočasně zakončeny ve stanici Praha-Dejvice.

Stavba byla zahájena letos v lednu. V úvodní fázi se práce soustředí na uvolnění staveniště, kam spadá mimo demontáží, demolic, kácení zeleně a trhání kolejí také výstavba provizorní objízdné koleje. Ta umožní po dobu prací na nové podobě stanice zachovat provoz osobních vlaků mezi Masarykovým nádražím a výhybnou Praha-Bubeneč. Také v kralupské části kolejiště začne v dubna výluka, ale měla by trvat pouze měsíc a po jejím skončení bude zprovozněna objízdná kolej.

Více informací k modernizaci trati Praha – Kladno i k dalším projektům v Holešovicích, na kterých se podílí METROPROJEKT Praha, naleznete v novém čísle časopisu Metroprojekt informuje, které brzy vyjde.