Bezbariérový přístup ke stanici Můstek

Charakteristika

Bezbariérové zpřístupnění obou stanic metra Můstek („A i B“) je navrženo z úrovně povrchu Václavského náměstí pomocí kaskády osobních výtahů. Na Václavském náměstí je výtahový kiosek umístěný přibližně cca 5m od fasády Adamovy lékárny č. p. 775/8.

Z úrovně chodníku je dvojice výtahů vedena dolů do přestupní chodby. Chodba bude vedená nad střední lodí s nástupištěm stanice „A“. V této chodbě bude na jednom konci výtah na úroveň nástupiště stanice metra trasy „A“, který bude pokračovat dále dolů na úroveň nástupiště stanice metra trasy „B“. Zde bude výtah situován v prodloužené střední lodi stanice. Na opačném konci přestupní chodby bude bezpečnostní a únikové schodiště na nástupiště „A“.

Stanice metra Můstek A je ražená trojlodní – sloupového typu. Ostění hlavních staničních tunelů je výhradně z litinových tybinků. Situována je pod dolní část Václavského náměstí, má dva vestibuly.

Pod střední lodí stanice metra A je umístěn tzv. přestupní uzel – systém ražených chodeb o 7m níže – spojený se střední lodí třemi dvojicemi eskalátorů.

Stanice Můstek B je umístěna kolmo na trasu I. A v tzv. odsunuté „L“ poloze. Tato stanice je přestupní na trasu A. Z toho vyplývá propojení stanic dvěma přestupními chodbami zaústěnými do nástupiště trasy A eskalátory a do nástupiště trasy B jednak podélným schodištěm ve 2/3 délky nástupiště a jednak příčným schodištěm na konci nástupiště.

Přímý výstup z nástupiště I. B je eskalátorovým tunelem vyústěným do vestibulu pod Jungmannovým náměstím a kratším eskalátorovým tunelem do podchodu pod křižovatkou u Jungmannova náměstí.

Stanice Můstek B je ražená trojlodní stanice sloupového typu a je situována cca o 10m hlouběji než stanice na trase A – je tedy založená cca 35m pod úrovní terénu. Ostění této stanice je provedeno z litinových tybinků v kombinaci s železobetonovými prvky plochého dna. Sloupy jsou ocelové.

Při archeologickém výzkumu byly v Š2 objeveny základy domu z cca 16.stol., dřevěný vodovod dtto, historická dlažba), dle informací archeologů nebyla tato část Václavského náměstí v tomto rozsahu a hloubce ještě nikdy překopána.

Otevření bezbariérového přístupu ke stanici Můstek