Projekt IV. provozního úseku trasy C metra v Praze – 2. etapa (Ládví – Letňany)

Charakteristika

Další prodloužení trati C pražského metra do významných rozvojových oblastí Proseka a Letňan.

Prodloužená trasa navazuje ve stanici Ládví na 1. etapu IV. úseku, dokončenou v roce 2004, a svými stanicemi Střížkov, Prosek a Letňany významně zlepšuje dopravní obsluhu východní části Severního Města s celkem 62 000 obyvateli a 46 500 pracovními příležitostmi. Rozsáhlý terminál autobusů MHD, příměstských i dálkových u stanice Letňany, doplněný o velké záchytné parkoviště o 700 stáních P+R, významně podporuje obsluhu velké části severního a severovýchodního území středočeského regionu. Projektové řešení umožňuje další pokračování trasy C dále od stanice Letňany severním i severovýchodním směrem.
Za stanici Ládví byl realizován hloubený objekt s obratovou a průběžnými kolejemi. Jeho konstrukce navazuje na dvoukolejný ražený tunel ke stanici Střížkov s náročným křížením mostu ve Vysočanské ulici nad Libereckou ulicí.

Základní údaje o stavbě

Stavební délka trasy metra IVC 2. etapy Ládví – Letňany 4602 m
 Z toho ražená část Novou rakouskou tunelovací metodou  2360 m
 Maximální spád  39,5 ‰
 Minimální poloměr směrového oblouku traťových kolejí  500 m
 Minimální poloměr zakružovacího oblouku traťových kolejí  1600 m
 Počet stanic  3


Vzdálenost stanic

 Ládví – Střížkov  1580 m 
 Střížkov – Prosek 1005 m
 Prosek - Letňany 1839 m

 

Hloubka stanic (rozdíl UT – UN)

Střížkov  6,3 m 
 Prosek  10,6 m
Letňany   10,3 m


Stanice Střížkov 
Hloubená stanice u křižovatky ulic Vysočanská . - a Teplická s bočními nástupišti je originální prostorovým uspořádáním, v němž jsou všechna funkční podlaží začleněna do spojitého nástupištního prostoru, připomínajícího výstavní nebo sportovní halu. Stanice vyniká také jedinečnou konstrukcí proskleného překrytí tohoto prostoru umožnujíce vstup denního světla a atraktivní působení v noci. 

Stanice Prosek
Hloubená stanice s bočními nástupišti a je situována u křižovatky ulic Vysočanská a Prosecká. Je charakteristická dvoupodlažním prostorem nástupiště s vloženým centrálním vestibulem, na nějž navazuje podchod pod Vysočanskou ulicí a obchodní pasáž se vstupem denního světla jehlancovými světlíky a podchodem pod Proseckou ulicí.

Stanice Letňany
Rozsáhlá koncová stanice severně od Kbelské ulice je hloubená, má velkoryse řešený dvoupodlažní nástupištní prostor se začleněnými oběma vestibuly. Nástupiště je nejširší z hloubených stanic pražského metra. Za stanicí je rozsáhlý komplex obratových a odstavných kolejí.