Rekonstrukce objektu Českého rozhlasu

Charakteristika

Jednalo se o technicky náročnou rekonstrukci historického sídla Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Vyrostl zde ucelený rozhlasový komplex ohraničený ulicemi Vinohradská, Balbínova a Římská. Zásahy, které byly neodborně provedeny v 50.–80. letech, potlačily funkcionalistický výraz. Proto bylo záměrem rehabilitovat všechny dochované prvky a propojit je se současnými nároky a komfortem pro uživatele. Nová fasáda budovy, vstupní hala a veškeré rekonstrukční zásahy byly provedeny podle dobových fotografií a plánů architekta Bohumila Slámy ze 30. let minulého století. Českému rozhlasu byla navrácena původní architektonická funkcionalistická podoba.

Základní údaje charakterizující stavbu 
Stavba se nachází v území mezi Vinohradskou, Balbínovou a Římskou. Původní budova Českého rozhlasu, postavena v r. 1932 - 1933 v nárožní poloze křížení ul. Vinohradské a Balbínovy podle návrhu architekta Dr. Bohuslava Slámy. Dne 10. prosince 1933 byla zahájena činnost v nové rozhlasové budově. Zahájení provozu bylo spojeno s oslavami desetiletí rozhlasu.
Tato budova byla doplněna později dvěma přístavbami: r. 1953 zastavěním proluky v ul. Balbínova a r. 2000 dostavbou objektu v ul. Římská.
Zatímco dům v ul. Římské byl plně vybaven současnou technologií, stav původního objektu ČRo, jakož i přístavby z roku 1953, byl značně zanedbaný a původní funkcionalistický výraz byl  na mnohých místech zcela nečitelný. Časté závady ztěžovaly život uživatelům, uspořádání provozů bylo nepraktické a celkový stav objektu neodpovídal významu sídla veřejnoprávní instituce v demokratické zemi, nehledě na to, že budova byla památkově chráněna.
Hlavním investorem bylo Ministerstvo pošt a telegrafů - v nových prostorách mělo být vedle Radiojournalu také Ředitelství pošt a telegrafů v Praze a Poštovní a telegrafní úřad Praha 34. Lokalita pro stavbu se podle dřívějšího majitele nazývala Seidlovo pole a stála zde strojírna.
Nosnou konstrukcí budovy, která byla postavena za tři a půl měsíce, je 1160 tunová ocelová konstrukce, vyrobená ve Vítkovicích.

Krátká historie úprav budovy:

- Po explozi letecké pumy koncem druhé světové války bylo zrušeno schodiště v jihovýchodním rohu vstupní haly
- 1947 - 1953 byly provedeny rozsáhlé stavební změny a přístavba podle projektu ing. Tausenau s akad. arch. Hurtou a akad. arch. Pavelkou
- 1955 - dle návrhu arch. Režného byla přebudována vstupní hala do dnešní podoby
- 1954 - 1968 byla provedena řada dalších zásahů v interiéru
- 1972 - 1979 byly provedeny úpravy technických zařízení
- 1980 - 1990 byly provedenystavební a technické úpravy a úpravy interiéru
- 2000 - došlo k propojení s nově postavenou budovou v ulici Římská dle návrhu A.D.N.S.

Účel a program rekonstrukce - stavební program
Rekonstrukce měla za úkol přizpůsobit objekt požadavkům na provoz moderního rozhlasu vč. dořešení vazby na budovu v Římské ulici, odstranit všechny nevhodné zásahy z období 50tých - 80tých let, rehabilitovat všechny dochované prvky a prostory a nové prvky, které vyžadují současné nároky na provoz čitelně integrovat do stávající budovy. Rekonstrukcí vznikla nová kvalita.
Projekt rekonstrukce vycházel z rámcového stavebního programu, který zpracoval Český rozhlas koncem r. 2000. Byly zde definovány požadavky na kancelářské a redaktorské provozy (600 - 650 míst), studiové provozy, výpočetní středisko, stravovací zařízení (600 - 650 jídel denně), zdravotní středisko, ubytovací zařízení, garáže, prostory pronajímatelné, dílny, sklady a technické vybavení objektu. Tyto požadavky byly v průběhu prací konzultovány, upřesňovány a po částech odsouhlasena jednotlivá řešení. Dále byla do projektu pro stavební povolení promítnuta a schválena všechna doplňující technická zadání garantů.
Stavební program v předkládaném projektu byl redukován o prostory pro kuchyni, která byla nahrazena přípravnou a o kanceláře, jež měly být dostavěny ve 4. patře západního křídla. Dále bylo dohodnuto, že do zrcadla schodiště S3 bude vestavěn prosklený osobní výtah a dvojice výtahů byla nahrazena jedním větším osobonákladním.