Vozovna Slovany Plzeň – koncept interiérového řešení

Charakteristika

MP zpracovával, popřípadě spolupracoval na všech fázích projektu od samotné studie až po PDPS, na nějž plynule navazuje koncept interiérového řešení. Jedná se o poměrně složitý a rozsáhlý areál tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech, jehož součástí jsou převážně provozní haly, ale také administrativní vestavky, sociální zařízení, drobné objekty a administrativní budova se společenským sálem, gastroprovozem a reprezentačním patrem generálního ředitele PMDP.

Koncept interiéru tedy rozpracovává vizuální řešení určených místností a prostorů ve výše uvedených objektech areálu vozovny, a to z hlediska materiálového, tvarového a barevného řešení. Jedná se o povrchové úpravy podlah, stěn a stropů popř. podhledů / formáty, rastry a typy/. V rámci tohoto projektu jsou navrženy obklady, řešení nášlapné vrstvy podlah, omítky, podhledy, dveře, prosklené příčky, zámečnické konstrukce i všechny koncové prvky ZTI, osvětlení, vytápění atd. Dále je navrženo vybavení nábytkem a dalšími prvky nad rámec stavební části PD, jejich rozmístění, počty a provedení. Pro vstupní halu administrativní budovy byl např. navržen atypický recepční podsvětlený pult. V objektu je uvažováno se zelení formou vertikální interiérové stěny a obrazy s živými rostlinami. Interiéry budou doplněny velkoformátovými fotografiemi z archivu PMDP. Jelikož se jedná o velký rozptyl prostorů a místností s různou náplní a účelem byly tyto prostory rozděleny do šesti typů dle náročnosti interiérového řešení /reprezentační, vyššího managementu, komunikační, sociální vybavení, prostory zaměstnanců a shromažďovací a gastroprovozy. Pro tyto prostory byl vybrán odpovídající nábytek, doplňky a povrchové úpravy tak, aby co nejlépe vyhovovaly pro daný účel a zároveň zajistily odpovídající užitné a estetické vlastnosti /vhodné kombinace barev a textur/. Například byly navrženy podsvětlené světlopropustné fóliové podhledy s různou intenzitou světelných módů. Součástí projektu je i umístění a vizuální řešení informačního systému ve všech objektech areálu.

Projekt byl zpracováván tak, aby posunul převážně účelový areál do úrovně moderního a lidsky vstřícného, a přesto funkčního provozu hodného 21.století. 

Realizace vybavení nábytkem probíhá ve vlastní režii objednatele, bez účasti zpracovatele konceptu interiérového řešení.