Revitalizace železniční trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany

Charakteristika

V roce 2016 byla dokončena modernizace části tzv. Posázavského Pacifiku, tj. železniční trati č. 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, která umožnila zavedení taktového grafikonu v hodinovém intervalu, zvýšila komfort cestujících, bezpečnost železničního i silničního provozu a snížila provozní náklady. Stavba zahrnuje peronizaci a rekonstrukci kolejiště vybraných železničních stanic Praha-Braník, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou a zastávky Luka pod Medníkem.

ŽST Praha-Braník je vybavena poloostrovním jednostranným nástupištěm přístupným přes centrální přechod s délkou nástupní hrany 170 m a jedním vnějším nástupištěm u koleje č. 3 s délkou nástupní hrany 200 m pro vlaky osobní dopravy delší jak 170 m. Ve stanici jsou tři dopravní koleje a dvě kusé manipulační koleje.

ŽST Vrané nad Vltavou je vybavena poloostrovním jednostranným nástupištěm přístupným přes centrální přechod s délkou nástupní hrany 170 m a jedním vnějším nástupištěm u koleje č. 3 s délkou nástupní hrany 100 m. Ve stanici jsou tři dopravní koleje a jedna kusá manipulační kolej.

ŽST Davle je vybavena poloostrovním oboustranným nástupištěm mezi kolejemi č. 1 a 2 přístupným přes centrální přechod. Délka nástupní hrany je 112 m u koleje č. 1 a 170 m u koleje č. 2. Ve stanici nedochází k pravidelnému křižování vlaků, a proto byla vzhledem k prostorovým omezením snížena délka nástupní hrany u koleje č. 1.

Zastávka Luka pod Medníkem je přemístěna do nové polohy. V zastávce je vybudováno nové vnější nástupiště o délce 170 m. Kolejové úpravy jsou navrženy s ohledem na možnost výhledového zřízení druhé dopravní koleje pro zajištění křižování vlaků.

ŽST Jílové u Prahy je vybavena poloostrovním oboustranným nástupištěm mezi kolejemi č. 1 a 2 přístupným přes centrální přechod. Délka obou nástupních hran je 170 m. Stanice je vybavena dvěma dopravními kolejemi a jednou kusou kolejí manipulační.

ŽST Týnec nad Sázavou je vybavena poloostrovním oboustranným nástupištěm mezi kolejemi č. 1 a 2 přístupným přes centrální přechod. Délka nástupních hran je 170 m. Stanice je vybavena čtyřmi dopravními kolejemi a dvěma kusými kolejemi manipulačními.

Důležitým předpokladem pro zajištění bezobslužného provozu je instalace elektrického ohřevu výměn EOV pro všechny dálkově stavěné výhybky v dopravních kolejích.

Na celé trati je instalováno moderní zabezpečovací zařízení 3. kategorie, které umožňuje dálkové řízení provozu z Centrálního dispečinku v Praze. 23 železničních přejezdů je vybaveno novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Jedná se o přejezdy na významnějších pozemních komunikacích nebo o přejezdy s propadem traťové rychlosti.

Všechny stanice a zastávky jsou vybaveny informačním zařízením a rozhlasem pro cestující. Celá trať je pokryta radiovým systémem TRS a ve stanicích místní rádiovou sítí MRS.