Technická studie železniční tratě Cotonou – Parakou – Dosso

Charakteristika

Navržená železniční trasa v úseku Cotonou – Parakou – Dosso propojí západoafrické Republiky Benin a Niger. Trasa bude tvořit páteřní linku beninského dopravního systému a zároveň napojí vnitrozemský Niger na námořní přístav v Cotonou kapacitním a spolehlivým dopravním koridorem. Délka řešeného úseku je 925 km.

Stavba železnice z Cotonou do Parakou byla zahájena v roce 1900 a po několika etapách výstavby dosáhla roku 1933 města Parakou ve středním Beninu. Pokračování stavby směrem na Dosso a Niamey přerušilo vypuknutí 2.světové války. Stávající železnice Cotonou – Parakou měří 438 km a je úzkorozchodná – rozchod je 1000 mm.

Snaha o zkvalitnění dopravní infrastruktury a vyřešení problémů v zásobování severního Beninu a Nigeru vyústila v roce 2002 v podpis usnesení o zřízení koncesované společnosti Africarail, jejímž úkolem je zajištění rozvoje železnic v regionu. Dalšími zakladatelskými státy kromě Beninu a Nigeru jsou Togo a Burkina Faso.

Jako nejvhodnější řešení železničního spojení měst Cotonou – Parakou – Dosso se ukázala modernizace stávající trati v úseku Cotonou – Parakou délky 425 km a novostavba trati v úseku Parakou – Dosso délky 500 km. Trať bude v celé délce 925 km provozována se standardním rozchodem 1435 mm. Celá trať bude řízena z nového dispečerského pracoviště v Cotonou, což si vyžádá výstavbu nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně rádiové sítě v celé délce trati pro zajištění komunikace. Součástí stavby je i návrh provozního zázemí včetně lokomotivních dep ve stanicích Cotonou a Dosso.

Trať byla v úseku Cotonou – Pahou (25 km) navržena jako dvoukolejná (dopravně silně zatížený úsek mezi přístavem a nákladním terminálem). Ve zbytku trasy mezi stanicemi Pahou – Parakou – Dosso (900 km) je trať navržena jako jednokolejná. Stanice nebo výhybny jsou na trati umístěny ve vzdálenostech cca 20 km a jsou navrženy střídavě ve dvoukolejném a tříkolejném uspořádání. V úseku stávající trasy z Cotonou do Parakou jsou navrženy jen železniční stanice a zastávky. V úseku Parakou – Dosso, který prochází odlehlými oblastmi bez významnějších sídel, jsou železniční stanice a zastávky doplněny výhybnami. Konkrétně bylo navrženo 34 stanic, 18 zastávek, 17 výhyben. Provoz na trati bude zajištěn motorovou trakcí. Návrhová rychlost osobních vlaků je 120 km/h, nákladních vlaků 80 km/h.