O společnosti

Naše technické vybavení

Současné nároky trhu na poli investiční výstavby vyžadují od zpracovatelů projektové dokumentace rychlý návrh technického řešení, posouzení řešení ve variantách a pružnou reakci projektanta na potřeby operativních změn při projednávání návrhů a při realizaci.

Úkoly tohoto charakteru je možno úspěšně řešit s využitím nejmodernějších technologií pro proces tvorby projektové dokumentace. To vyžaduje patřičné hardwarové a softwarové vybavení řešitele.
SOFTWARE


Hlavní grafické aplikační zázemí od společnosti Autodesk je doplněno dalším softwarem - Microstation, InRoads, MX Road, PowerCivil, PowerRail, CADKON, AutoTurn, ParkCAD, Geowin, RECOC a další. Dále využíváme systémy pro statické a dynamické výpočty, mechaniku zemin, simulaci ražeb elektrotechnické výpočty, osvětlení atd.
HARDWARE


240
Pracovních stanic
20
Výkonných serverů
100
TB úložného prostoru
100
Mbit připojení k internetu


Všechna pracoviště jsou vybavena výkonnými CAD stanicemi pro práci v 3D.