Tram Line Reconstruction Plzeňská (Tomáškova – Jinonická)

characteristic