Tram Line Reconstruction Střešovická – Na Petřinách (Patočkova - turnabout Sídliště Petřiny)

characteristic