Letiště Václava Havla Praha: Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1

Charakteristika

Na základě provozní potřeby Letiště Praha došlo k navýšení kapacity kontaktních stání, vybavených teleskopickými nástupními mosty, a to rekonfigurací stání 11, 12 a 13. Stání jsou v části plochy B1 na severní straně (mezi prsty B a A), u Terminálu1. Na nové stání, tj. pozice letadel a mostů včetně předmostí, navazují i úpravy jednotlivých čekáren (GATE) uvnitř prstu.

Dvě stávající nástupní předmostí jsou nahrazena jedním novým, druhé nástupní předmostí je na původním místě. Nově rekonfigurovaná stání mají parametry umožňující odbavení letadel až do velikosti rozpětí křídel 36 m (např. Airbus 321, Boeing 737, Bombardier, Embraer, Sukhoi). Řešení bylo detailně prověřeno ve vztahu k bezpečnostním odstupům letadlo–letadlo a letadlo–objekt dle požadavků předpisu EASA CS-ADR-DSN. Kontaktní stání 10 a 11 jsou v uspořádání „nose-IN“ (kokpit směrem k budově). Letadla na stání zajíždí pomocí vlastního pohonu, ze stání jsou vytlačována pomocí tahače. Pro zvýšení bezpečnosti na odbavovací ploše při zajíždění letadel na stání jsou osy obou stání vybaveny návěstidly pro navádění na stání.

Na stání 11 navazuje nové předmostí B5, je přesunuto o 14,8 m směrem k původnímu B6, které je zbouráno.

Lety z prstu B jsou směřovány do zemí mimo Schengen. Čekárny u jednotlivých bran jsou již za odbavovací kontrolou, proto cestující nemohou volně přecházet zpět a využívat prostory terminálu. Původní dva GATE B1,2 a B5,6 a čtyři obchodní jednotky jsou přestavěny na tři samostatné čekárny, doplněné o pohotovostní toalety. Výraz čekáren je v souladu s novým designem Letiště Praha od ateliéru Chapman Taylor. Převládají světlé plochy, lesklé povrchy a sklo doplněné zelenou stěnou – vše čisté a střídmé.