O společnosti

Organizační struktura

Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel

Sekretariát

Compliance manažer

Bezpečnostní ředitel

Představitel vedení pro ISŘ

Právník

Obchodní ředitel

Výrobně-technický ředitel

Ekonomický a personální

Marketingové oddělení

Technické oddělení, archiv technické dokumentace

Finanční oddělení

Obchodní manažer

Specialisté

Mzdové oddělení

Výrobní střediska

Personální oddělení

Ekonomiky staveb

Oddělení hosp. správy

Stavební

Zakázkové oddělení

Stavební

Oddělení IT

Inženýrské činnosti

Systémový specialista

Dopravních staveb

Personální oddělení

text

Technických zařízení

Personální oddělení

Elektrotechnické