O společnosti

Organizační struktura

Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel

Sekretariát

Compliance manažer

Bezpečnostní ředitel

Představitel vedení pro ISŘ

Právník

Obchodní ředitel

Výrobně-technický ředitel

Ekonomický a personální

Marketingové oddělení

Technické oddělení, archiv technické dokumentace

Finanční oddělení

Obchodní manažer

Specialisté

Mzdové oddělení

Výrobní střediska

Personální oddělení

Ekonomiky staveb

Oddělení hosp. správy

Stavební

Zakázkové oddělení

Stavební

Oddělení IT

Inženýrské činnosti

Systémový specialista

Dopravních staveb

Personální oddělení

text

Technických zařízení

Personální oddělení

Elektrotechnické

struktura zaměstnanců

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem úspěchů každé společnosti.
METROPROJEKT Praha a.s. v současné době zaměstnává 201 specializovaných zaměstnanců, z nichž 67% má vysokoškolské a 28% středoškolské vzdělání. Tito zaměstnanci si průběžně si doplňují a prohlubují svoje odborné znalosti, a tak zvyšují svoji kvalifikaci.

Profesní rozdělení pracovníků

8 architekti 5 statika
2 POV 4 provozni technologie
39 pozemní stavby 2 strojní technologie
18 TZB 11 mosty
37 dopravní stavby 1 požární ochrana
25 elektro silnoproud + slaboproud 4 rozpočtáři
2 elektro MaR 4 vedení firmy
13 geotechnika a podzemní stavby 30 ostatní

Počty autorizovaných pracovníků

6 autor. architekt
18 autor. inženýr v oboru dopravní stavby
7 autor. inženýr v oboru pozemní stavby
2 autor. technik pro pozemní stavby
6 autor. inženýr v oboru geotechnika
4 autor. inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce
9 autor. inženýr v oboru technologická zařízení staveb
4 autor. inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení
1 autor. technik v oboru technika prostředí staveb - specializace zdravotní  technika
1 autor. inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace elektrotech. zařízení
2 autor. technik v oboru technika prostředí staveb - specializace elektrotech. zařízení
1 autor. inženýr v oboru požární ochrany
1 autor. inženýr v oboru statika a dynamika staveb
1 autor. inženýr v oboru vodohospodářské stavby
1 autor. inženýr pro konstrukce inženýrských staveb na Slovensku
1 autor. hostující architekt na Slovensku
17 zaměstnanec s oprávněním k projektování staveb prováděných hornickým způsobem

Vyhláška 50 a 100

 Vyhláška  Počet zaměstanců
 50/1978 Sb.   31
 100/1995 Sb.  6

Odborné zkoušky ve smyslu Směrnice SŽDC č. 50

7 F-01 - vedoucí prací na železničním spodku a svršku
1 F-02 – vedoucí prací na železničních mostech, mostům podobných objektech a tunelech
2 F-05 – projektant zabezpečovacího zařízení
3 F-07 – projektant sdělovacího zařízení
3 F-08 - vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení

Pracovníci ve 3D - BIM

 Revit  60 
 Civil 3D, Rail Track, InRoads, MX (MOSS)  20