Výstavba tramvajové trati do Slivence podle našeho projektu pokročila. V celé délce stavby od provizorní konečné zastávky Holyně ke smyčce Slivenec už jsou položeny koleje. Dle Dopravního podniku hl.m. Prahy má být stavba dokončena koncem října. Nově budovaná trať je dlouhá zhruba 500 metrů, zakončena je smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů.

Více o projektu: Prodloužení tramvajové tratě Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec