O společnosti

Úvodní slovo ředitele

Vážení obchodní přátelé!

Dovolte mi, abych Vás přivítal na webových stránkách společnosti METROPROJEKT Praha a.s., které jste si právě otevřeli. Seznámí Vás ve stručnosti s naší více než padesátiletou historií, s naší přítomností i s našimi budoucími vizemi.

Hned z počátku bych chtěl zdůraznit, že METROPROJEKT - to není jen pražské metro, i když je to nepochybně projekt, díky kterému naše společnost vznikla a rozvinula se, který založil náš věhlas a se kterým i nadále žijeme. Při práci na projektech metra jsme však získali něco ještě důležitějšího, než jen uznání laické i odborné veřejnosti, a to zkušenosti. S obtížemi by se u nás hledal technicky náročnější a organizačně komplikovanější projekt, než je podzemní dráha ve městě s tak bohatou historií a složitou geologií, jakým Praha bezesporu je. Proto nás nyní nezaskočí požadavky jakkoli neobvyklé. Naopak, jsme rádi, když můžeme našim klientům znovu a znovu prokazovat, že čím je jejich zadání náročnější, tím kvalitnější návrh obdrží.

Doufám, že i Vy - pokud dosud mezi naše klienty nepatříte - se brzy budete moci o pravdivosti těchto slov přesvědčit.

ING. VLADIMÍR SEIDL
generální ředitel