V sobotu 27.5. byl zahájen provoz na tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš jejímž generálním projektantem byl  METROPROJEKT Praha a.s. . Pražská tramvajová síť se tak rozrostla o 1,75km dvoukolejné trati a 4 nové zastávky s názvy Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš.

Více informací najdete na stránkách provozovatele - DPP: Nová tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš