Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ocenila dva naše projekty v 31. ročníku soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2023.

Titulem Stavba roku 2023 byla oceněna Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Cenu za Stavbu dopravní infrastruktury mimořádného významu získala stavba Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí

Tímto bychom rádi poděkovali všem našim spolupracovníkům a kolegům.