Novostavba tramvajové trati Muzeum získala pravomocné stavební povolení. Legislativně tak nic nestojí v cestě k realizaci propojení Vinohradské ulice s horní částí Václavského náměstí a zaústění do stávající trati ve Vodičkově resp. Jindřišské ulici.