Na konci ledna 2024 byl obnoven provoz tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů. Po dlouhých desítkách let došlo v místě křížení tramvajové a železniční trati k výraznému zlepšení podjezdné výšky, která se o více než jeden metr zvýšila. Minulostí by měly být mimořádné situace, kdy docházelo ke stržení trolejového vedení s následným omezením provozu tramvají.

Obnovení provozu tramvají nastalo 28.1.2024, po více než 14denní výluce, při které byl mimo jiné odstraněn ochranný rám, který umožnil betonáž mostovky. Přestože původní příhradová konstrukce byla snesena již v dubnu 2023, podjezdnou výšku omezoval až doposud zmiňovaný ochranný rám.

Provoz pod novým mostem dokumentuje snímek z 29.1.2024, kdy je možno ve zvětšeném mostním otvoru (mimo výšky má otvor také větší šířku: místo původních 18 metrů nově 27 metrů) vidět i průčelí Průmyslového paláce v areálu Výstaviště. Prostorové poměry ilustrují také příčné řezy původního a nového stavu. Jedná se o neklamné znamení, že stavba Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště rychle pokračuje a blíží se do svého poločasu.