V ideálních zimních podmínkách proběhly ideální, tentokrát již XLV. zimní sportovní hry Metroprojektu. Ve výjimečně početné společnosti jsme strávili 3 krásné dny na Šámalce a jejím okolí, v součtu uběhli cestu do Brna a zpátky, možná i vícekrát a možná i rychleji a určitě máme na co v příštím roce navazovat.