Metro D - stanice Pankrác

Charakteristika

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na povrchu umožňovat i přestup na provozovanou trasu C (stanice Pankrác C) a návaznou autobusovou, případně i tramvajovou dopravu. Součástí stanice na trase D bude řešení celého přestupního uzlu D-C. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.