Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra I.C

Charakteristika

Předmětem modernizace hlavního větrání metra I.C byla kompletní výměna ventilátorů, elektroinstalace, řídícího systému SAIA, zdravotní techniky a stavby celkem 9 strojoven hlavního větrání na trase I.C.

Základní technické údaje
Hlavní větrání funguje na trase I.C od r. 1974 a cílem modernizace bylo vyměnit stávající ventilátory, tlumiče hluku, elektroinstalaci a řídící systém za nové moderní, který umožní plnit podmínky předpisu „Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra 22-2012-01 DP h. m. Prahy“. Jedná se zejména o zajištění požárního větrání tunelů a stanic metra. Bylo nutné zajistit požární odolnost všech částí, ventilátory, rozvaděče, kabelové rozvody, tlumiče hluku. Na základě zkušeností z úspěšné modernizace hlavního větrání metra I.C nyní pokračuje modernizace na dalších trasách metra.