Modernizace stanice metra Hradčanská

Charakteristika

Stanice metra Hradčanská od svého spuštění do provozu v r. 1978 neprošla zásadní modernizací. V 90. letech byla provedena výměna eskalátorů, při výstavbě tunelu Blanka doznal dispozičních změn podpovrchový vestibul. Zakázku na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na celkovou modernizaci stanice získal Metroprojekt až v roce 2022.

V rámci modernizace stanice je navržena kompletní rekonstrukce technologického vybavení stanice. A to jak kabelového vedení slaboproudého a silového, tak i trubního vedení, VZT a v neposlední řadě i modernizace způsobu vytápění stanice.

Ze stavebního hlediska je zásadním počinem výměna dlouhých pohyblivých schodů v eskalátorovém tunelu ze stanice do vestibulu. Jedná se o trojici eskalátorů, v této stanici již ne původních sovětské výroby, ale z let devadesátých. Ve vlastní stanici bude rekonstrukce obnášet repasi hliníkových a kamenných obkladů, nové nerezové zonty, sanaci betonového i litinového ostění stanice a v neposlední řadě drobné stavení úpravy vyplývající z rekonstrukce technologie. Eskalátorový tunel dostane nové opláštění. Stávající podhled smaltovaným plechem bude nahrazen liniovými lamelami, které budou co možná nejvíce připomínat původní opláštění eskalátorového tunelu. I u vestibulu a podchodu je tendence vracet jeho vzhled do původní podoby. Stávající podhledy budou nahrazeny kruhovými podhledy s vloženými svítily, konstrukce obchodních jednotek zakrývající plastiky na stěnách budou demontovány a plastiky restaurovány.

V rámci celé stanice i vestibulu bude instalováno nové úspornější LED osvětlení, provozní i nouzové. V rámci osvětlení se jedná i o modernizaci ovládání ASDŘ-O. Taktéž ke kompletní výměně je navrženo větrání celé stanice včetně napájení a ovládání ASDŘ-T. Samozřejmostí je i instalace nového slaboproudého rozvodu včetně koncových prvků. Všechny provozní komplety zakončuje nové požární a tlakové těsnění na nově provedených instalacích.

Stanice včetně vestibulu by se po dokončení měla vizuálně co možná nejvíce přiblížit podobě po uvedení do provozu. Z hlediska technologického vybavení by její životnost měla být prodloužena opět minimálně o 45 let.