Modernizace stanice metra Opatov

Charakteristika

Jedná se o modernizaci stanice a provedení bezbariérového zpřístupnění nástupiště vlastní stanice Opatov. V rámci modernizace technologie se jedná především o provedení nového osvětlení, rekonstrukci hlavního větrání a staničního větrání, kompletní výměnu a renovaci silových rozvodů, EPS a navazujících řídicích systémů.

Investiční náklady: 234 mil. bez DPH

Doba výstavby: 1 rok

Stanice od svého uvedení do provozu v r. 1980 neprošla žádnou významnou modernizací. Proto byla naplánována celková modernizace stanice jak po stránce stavební, tak po stránce technologické.

Největší zásah do stanice po stavební stránce bylo zhotovení bezbariérového zpřístupnění nástupiště stanice. Toto je tvořeno kaskádou výtahů; a to jedním výtahem z úrovně nástupiště do vestibulu stanice a druhým výtahem z podchodu na uliční úroveň mostu ulice Chilská – zde jsou umístěny zastávky linkových autobusů. Dalším velkým stavařským počinem bylo provedení nového hydroizolačního souvrství na stropní konstrukci vlastní stanice – zde byl navržen a proveden dvojitý zkoušený sektorový izolační systém z PVC fólie s vakuovou kontrolou těsnosti sektorů a injektážním systémem pro injektáž vadných sektorů. V neposlední řadě zde byly vyměněny podhledy – jak na nástupišti, tak ve vestibulu a podchodu.

Další stavební práce souvisely s modernizací technologie stanice a jednalo se o drobné stavební připomoce.

Modernizace stanice po technologické stránce zahrnovala kompletní výměnu normálního i nouzového osvětlení veřejných i služebních prostor, modernizaci silových rozvodů včetně rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení. Probíhala kompletní rekonstrukce hlavního větrání stanice i staničního větrání, větrání energobloku. Při modernizaci byla provedena i nová EPS, nové slaboproudé rozvody včetně koncových prvků. Na novou technologii osvětlení a vzduchotechniku byla provedena i navazující modernizace daných řídících systémů.