Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra

Charakteristika

Dokumentace obsahuje modernizaci technického zařízení uvnitř vybraných stávajících stanic metra Muzeum C, Dejvická, Náměstí Republiky, Staroměstská, Smíchovské nádraží, Budějovická, Hlavní nádraží, Jinonice, Můstek A, Karlovo náměstí, Pankrác a Malostranská.
Veškeré strojní zařízení bylo pro dožitý technický stav navrženo nové, případně repasováno, a stávající demontováno. Dokumentace zahrnuje mimo hlavní části vzduchotechniky také řešení stavební části, silové elektřiny, slaboproudé elektřiny, osvětlení, zdravotně technické instalace, vytápění, požárně bezpečnostní řešení a souhrnnou část.

Část stavební

Jedná se především o drobné demolice soklů, příček, stavební připravenost (štuky, výmalba, oprava podlahy a tlakové a požární prostupy). 

Část vzduchotechnická

Navrhovaná modernizace vzduchotechnického zařízení se týká všech úrovní stanice.

Veškeré strojní zařízení je pro dožitý technický stav navrženo nové a stávající demontováno. Strojní zařízení je umístěno ve strojovnách, nasávání větracího vzduchu z tunelu s odvodem zpět do tunelu, odvod škodlivin přes tlakové uzávěry do venkovního prostoru. Při průchodu požárně dělící konstrukcí jsou do potrubí osazeny požární klapky.

Modernizace vzduchotechnického zařízení zahrnuje instalaci zpětného získávání tepla v pobytových prostorách stanice metra. Dochází tak ke snížení energetické náročnosti stanice metra.

Část elektro

V projektu je řešena demontáž stávajících rozvaděčů vzduchotechniky a stávajících deblokovacích skříní, demontáž stávajících kabelů a kabelových konstrukcí pro rušení vzduchotechnických zařízení.

Projekt řeší dodávku nových rozvaděčů, deblokovacích skříní a kabelů a kabelových konstrukcí pro nová vzduchotechnická zařízení. 

Část měření a regulace

Projekt řeší modernizaci MaR technologie v jednotlivých stanicích.

Zhotovitel dodá nový/upravený aplikační SW v jednotlivých stanicích a vizualizační SW (centrální dispečink, TC a servisní pracoviště Metra).