Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická do Nemocnice Motol

Charakteristika

Prodloužením trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol dochází k rychlému a spolehlivému dopravnímu napojení severozápadních městských částí Prahy i pražského mezinárodního letiště na centrum. Prjektovat se začalo v listopadu 2007, trasa byla uvedena do provozu 6.4. 2015


Základní technické parametry V. provozního úseku trasy A

 stavební délka úseku  6134 m
 maximální podélný sklon   39,5 ‰
 min. poloměr směrového oblouku traťových kolejí  630 m
 min. poloměr výškového zakružovacího oblouku traťových kolejí  1800 m
 stanice  3 ražené, 1 hloubená
 předpokládaná doba jízdy Dejvická – Nemocnice Motol  7,5 min
 minimální interval souprav (následné jízdy)  90 s


Celková hodnota nákladů na stavbu

 předpokládané celkové investiční náklady včetně indexace  21,13 mld. Kč
 finální náklady  20 mld. Kč


Základní údaje o stanicích a traťových tunelech

Stanice Nemocnice Motol

 • hloubená stanice s bočními nástupišti a kolejištěm pro obrat souprav metra
 • úroveň nástupiště pod terénem je 0 až 6,2 m, celková délka stanice 167 m
  délka odstavných kolejí za stanicí: 406 m
 • výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu pod ulicí Kukulova s návazností na autobusovou dopravu a přímou pěší vazbu na nemocnici Motol
 • druhý výstup na povrch v ulici Kukulova může po dostavbě nemocnice také sloužit k plnohodnotnému vstupu do areálu
 • dočasně koncová stanice trasy A

Stanice Petřiny

 • ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm a kolejištěm pro obrat a deponování souprav metra
 • úroveň nástupiště pod terénem je 38,5 m, celková délka stanice 217 m
 • výstup pohyblivými schody do povrchového vestibulu u křižovatky Na Petřinách – Brunclíkova s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu
 • druhý výstup výtahy do podzemní přestupní haly v ulici Brunclíkova v centru obytné čtvrti Petřiny – výstup na terén pevným schodištěm a výtahem

Stanice Nádraží Veleslavín

 • ražená trojlodní stanice s ostrovním nástupištěm; ■ úroveň nástupiště pod terénem činí 20,4 m, celková délka stanice201 m
 • výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu u křižovatky Evropská – Veleslavínská (Vokovická) s návazností na tramvajovou dopravu a nově navržený autobusový terminál městské i příměstské dopravy
 • vestibul má přímou vazbu na železniční stanici Praha – Veleslavín

Stanice Bořislavka

 • ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm
 • úroveň nástupiště pod terénem činí 28,6 m, celková délka stanice 193 m
 • výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu u křižovatky Evropská – Horoměřická (Liberijská) s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu
 • druhý výstup výtahy do podchodu pod ulicí Evropská s propojením na jižní i severní část obytné čtvrti Červený Vrch ve směru ulic Kamerunská a Arabská. 

Mezistaniční úseky - traťové tunely
Pro realizace těchto úseků - převážné jednokolejných tunelů byly byla použita technologie ražby zeminovými štíty (TBM)  a lokálně byly krátké úseky realizovány tzv. novou rakouskou tunelovaní technologií.