Rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad

Charakteristika

Jedná se o modernizaci stanice, výměnu hlavních eskalátorů a provedení bezbariérového zpřístupnění nástupiště vlastní stanice Jiřího z Poděbrad. V rámci modernizace technologie se jedná především o provedení nového osvětlení, rekonstrukci staničního větrání, kompletní výměnu a renovaci silových rozvodů, EPS a navazujících řídicích systémů.

Investiční náklady: 1 359 mil. bez DPH

Doba výstavby: 2 3/4 roku

Stanice od svého uvedení do provozu v r. 1980 neprošla žádnou významnou modernizací. Proto byla naplánována celková modernizace stanice jak po stránce stavební, tak po stránce technologické.

Největším zásahem do stanice po stavební stránce je zhotovení bezbariérového zpřístupnění nástupiště stanice a výměna hlavních eskalátorů z nástupiště do vestibulu. Bezbariérové zpřístupnění bude tvořeno kaskádou výtahů (dvojice výtahů s únikových schodištěm mezi nástupištěm a přestupní chodbou nad stanicí, pokračuje dále přestupní chodbou ke dvojici výtahů a únikovému schodišti vedoucímu na povrch). Na terénu budou výtahy umístěny v minimalizovaném proskleném kiosku s výstupem orientovaným k ulici Vinohradská. Únikové schodiště je zakončeno hydraulicky zdvíhaným poklopem ovládaným EPS, umístěným v trávníku. Tento poklop únikového schodiště vyšel z požadavku zpracovatele projektu Obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad arch. Cikána. Zda a jak bude toto řešení funkční prověří až čas.

Další stavební práce proběhly v celé stanici i přilehlých technologických prostorech a jsou zaměřeny na sanaci průsaků, úpravu dispozic z hlediska funkčních potřeb uživatele, sanaci konstrukcí po instalacích technologie. Ve veřejných částech šlo pak o výměnu obkladů a podhledů.

Velkou změnou prošly také výstupy z podchodu u ulic Slavíkova a Vinohradská, u kterých bylo odstraněno zastřešení. Tento požadavek opět vzešel od zpracovatele projektu Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad arch. Cikána a je na každém, aby posoudil správnost tohoto řešení.

Modernizace stanice po technologické stránce zahrnovala kompletní výměnu normálního i nouzového osvětlení veřejných i služebních prostor, modernizaci silových rozvodů včetně rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení. Proběhla kompletní rekonstrukce staničního větrání. Při modernizaci byla provedena i nová EPS, nové slaboproudé rozvody včetně koncových prvků. Na novou technologii osvětlení a vzduchotechniku navázala i modernizace daných řídících systémů.