Osvětlení okolí Národního muzea

Charakteristika

Rekonstrukce osvětlení okolí Národního muzea přímo navazovala na vlastní rekonstrukci Národního muzea a na přípravu části tramvajové tratě v úseku Vinohradská – Václavské náměstí a s tím související změnu povrchových úprav. Generálním projektantem povrchových úprav byla firma VPÚ DECO Praha a.s., Metroprojekt řešil veřejné osvětlení a tramvajovou trať, návrh slavnostního osvětlení a světelně-technické výpočty zajišťovala firma Artechnic-Schreder a.s.

Veřejné osvětlení je řešeno atypicky a přizpůsobeno požadavkům památkářů, IPRu a dalších. Slavnostní osvětlení (nasvětlení fasády a prvků) objektu Národního muzea je technicky unikátní a je výsledkem kompromisu mezi požadavky památkářů a možnostmi technickými. Původní svítidla byla před rekonstrukcí umístěna na fasádě a střeše objektu, to nyní nebylo na základě stanoviska památkářů možné.

Vstupní požadavky na veřejné osvětlení byly dost komplikované – IPR zadal požadované rozmístění stožárů, které bylo nutno v maximální možné míře dodržet, dalším požadavkem bylo, aby byla vybrána svítidla se zdroji LED, co nejvíce podobná stávajícím svítidlům na Václavském náměstí. Dále na stožárech muselo být možno umístit kromě svítidel veřejného osvětlení i reflektory pro slavnostní osvětlení, tedy vnější přisvětlení fasád a kupole historické budovy, ve výšce od 12 do 17 m, a v neposlední řadě pak stožáry ve Vinohradské ulici musely vyhovět i podmínce, že na ně bude možno bez dalších úprav zavěsit trolejové vedení plánované tramvajové trati. Celkem nejjednodušší byl výběr svítidel, jako vhodná se ukázala svítidla YOA MAXI (Schreder) pro osvětlení komunikací a YOA MIDI (Schreder) pro přisvětlení pěších ploch. Daleko složitější bylo osazení vlastních stožárů. Vzhledem k požadovanému vrcholovému tahu 30 kN v 6 m (jak od předpokládané troleje, tak i vzhledem k umístění reflektorů slavnostního osvětlení pod vrcholem stožárů), a s ohledem na stav podzemních inženýrských sítí v daném prostoru, umístění stožárů v těsné blízkosti a nad stávajícím vestibulem metra stanice Muzeum a na podzemní spojovací chodbu mezi historickou a novou budovou Národního muzea bylo rozhodnuto, že stožáry budou přírubové, s tím, že jednotlivé základy budou řešeny na základě prováděných statických výpočtů samostatně pro konkrétní případy.

Vlastní stožáry byly navrženy rovněž atypické, kuželové, s nátěrem barvou RAL 7021, výšky od 12 do 17 m, s konzolami na upevnění svítidel jak veřejného, tak slavnostního osvětlení a upravené pro osazení elektrovýzbroje slavnostního i veřejného osvětlení, každé v samostatném prostoru ve stožáru. Návrh stožárů proběhl ve spolupráci s firmou Valmont Polska, která následně stožáry i dodala. Stožárů bylo navrženo a staticky napočítáno několik různých druhů, podle výšky a toho, co na nich mělo být umístěno. Podrobná koordinace mezi veřejným a slavnostním osvětlením byla základem pro plnou funkčnost celého řešení.

Na rekonstrukci objektu Národního muzea navazovala i revitalizace Čelakovského sadů a s ní i rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení – zde ovšem šlo o prostou rekonstrukci ve stávajících trasách a osvětlovacích bodech, s osazením nových stožárů a svítidel se zdroji LED ve stejném designu.