AOB (Argentinská Office Building) - nové sídlo firmy Metroprojekt v Praze Holešovicích

Charakteristika

Tak jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je, když si projektujeme, stavíme a zařizujeme „domeček“ pro sebe, a poté jsme se do něj nastěhovali...

Základní údaje o budově:

Obestavěný prostor budovy:  35 000m³
Hrubá podlažní plocha celkem:  7 455m²
Plocha obchodních jednotek v 1. NP:  919m²
Počet parkovacích míst
(1. PP, 2. PP + na terénu):
 47+16

Budova má 7 nadzemních podlaží, 2 podzemní podlaží, 3 zelené střechy (terasy), z toho 3 nejvyšší podlaží a polovina 2.NP jsou určena pro firmu Metroprojekt.

  • Budovu tvoří 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží a je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Podzemní podlaží jsou navržena jako bílá vana založená na 62 pilotách.
  • V objektu jsou navržena dvě ztužující monolitická jádra s výtahy a schodišti. Atraktivitu a komfort budovy zvyšují tři zelené střechy osázené keři a stromy. V přízemí jsou umístěny dvě obchodní jednotky. V podzemních podlažích je 47 parkovacích stání a technické zázemí budovy, zbývajících 16 parkovacích stání je umístěno na terénu.
  • Západní fasáda je tvořena celoprosklenou fasádou v kombinaci s bondovými panely, jižní a severní fasáda je tvořena systémovou keramickou provětrávanou fasádou, východní fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem.
  • Po dohodě s investorem byl projekt budovy AOB vytvořen v systému BIM (v programu Revit). Podle počítačového modelu byl na 3D tiskárně vytvořen fyzický model v měřítku 1:110). Tento projekt je referenční jak pro projektanta, investora, tak i pro dodavatele. Postupně se při realizaci ukazují klady i zápory projektování v BIM, především velká časová náročnost při zadávání parametrů jednotlivých prvků.
  • Komunikace s dodavatelem stavby probíhala z větší části v programu Dalux, který má aplikaci pro Android i Windows. Tento program doporučil generální dodavatel (Metrostav). Do programu je postupně 1 x za 2 týdny aktualizován BIM model, který pak sloužil dodavateli pro provádění stavby, koordinaci, pro tendrování subdodávek atd.

Projektanti, stavbyvedoucí i TDI byli vybaveni „chytrými“ telefony a tablety, na kterých je možné zobrazit aktuální projekt včetně profesí. Program například umožňuje okamžité vytvoření řezu, který je nutný pro koordinaci či rychlou identifikaci jednotlivých prvků a jejich výměr. Technickou zajímavostí stavby je realizace spodní stavby jako nízkopotencionálního zdroje energie.

Energetické piloty a základová deska jsou navrženy jako nízkopotencionální zdroj energie pro tepelné čerpadlo systému ZEMĚ-VODA, které bude sloužit jako jeden ze zdrojů tepla a chladu pro navrhovaný objekt. Energetické piloty budou sloužit pro odebírání energie pro potřeby vytápění a naopak pro ukládání (likvidaci) odpadního tepla při potřebách chlazení.

Energetická pilota je ve své podstatě pilota, jejíž armokoš je před vložením do vrtu vystrojen potrubním výměníkem z PE potrubí a následně zapuštěn a zalit betonem.

Výstupy potrubí jsou dále vedeny pod základovou deskou v podkladním betonu až do sběrných míst – rozdělovačů a sběračů. Meandry napojení pilot vytváří kolektor/výměník pro energetické využití základové desky a jejího podloží.

Další technickou zajímavostí byl návrh a realizace šikmých sloupů přes dvě podlaží na nároží Plynární a Argentinské ulice (1.NP a 2.NP), sklon sloupů je 44°, 52° a 65º při průměru 800mm. Sklon sloupů umožňuje zvětšení plochy nadzemních podlaží.

Bednění a betonáž šikmých sloupů byla velmi složitá práce z důvodu jejich masivních rozměrů, délky a sklonu. Maximální sklon 44° a délka 10 m vyžadovala vymyslet inovativní postup bednění. Na přesný rozměr 80 cm byla vysoustružena ocelová pata sloupů (ocelové ztracené bednění) jednotlivé kruhové segmenty bylo nutné seříznout pod správným úhlem, přivařit je k plotně, která byla přišroubována do stropní konstrukce spodního podlaží pro pevné založení bednění a zaručení stability a tuhosti bednění. V dalším kroku byly osazeny spodní části bednících kruhových částí sloupů od firmy Peri délky od 30 cm do 2,5 m, dle jednotlivých délek sloupu, do kterých byl následně osazen armokoš sloupu. Horní část bednění zůstala nezabedněna (nezakryta). Po důkladné kontrole byla zahájena samotná betonáž sloupů. Po zabednění a zabetonování prvních 2,5m došlo k zabednění další části sloupu, tímto způsobem bylo pokračováno až do koruny sloupů, pod spodní hranu roznášecích hlavic. Beton byl při ukládání do forem průběžně zhutňován pomocí ponorných vibrátorů. Všechny 3 sloupy byly betonovány v jednom dni.

Inteirér podlaží, které obývá METROPROJEKT Praha a.s. (páté, šesté, sedmé a část druhého), je  koncipován s odkazem na barvy linek pražského metra. To se decentně projevuje i v čalounění nábytku v neformálních zónách. Zasedací místnosti mají názvy podle stanic metra A a jejich stěny jsou ozvláštněny velkoformátovými tapetami s fotografiemu interiérů jednotlivých stanic.