Modernizace depa Zličín, halová část

Charakteristika

Depo je umístěno na západním okraji městského obvodu Prahy 5. Lokalita depa o rozloze cca 18,3 ha je ohraničena na severní straně ulicí Na Radosti, Pražským okruhem ze západu a dálnicí D5 na jihu. Z východní strany je depo napojeno dvojkolejnou spojkou do konečné stanice trati B Zličín. V depu se provádí údržba vozů trasy B v rozsahu periodických prohlídek a oprav, vyvazovací opravy se provádí v OZM (Opravárenská základna metra), kde jsou plánované i střední opravy. Depo je vybavené myčkou, zkušební kolejí, dílnami a sklady pomocných provozů, samostatným depem trakčních prostředků a provozně technickým přístavkem. V rámci tohoto projektu je plánována modernizace depa včetně výstavby nových objektů.
Jedná se o dostavbu nové 4kolejné remízovací haly napojené na stávající haly. Hala bude sloužit pro navýšení remízovací kapacity pro trasu B a svým vybavením i pro údržbu periodických prohlídek a oprav, včetně vyvazovací opravy.
Dále pro provoz NTP (Nezávislé trakční prostředky) dostavbu skladovacích prostor v prostoru za remízovacími halami, prodloužení stávající haly údržby vozidel NTP, výstavbu nového provozního zázemí formou přístavku k hale NTP a nové zastřešení napojené na stávají halu M - NTP.
Remízovací hala má půdorysné rozměry 230 x 28 m a výšku 10,8 m, doplňuje tak stávající půdorysné schéma areálu. Dostavba haly NTP, respektive její prodloužení o 44 m společně s budovou provozního zázemí uzavírají jižní část halového komplexu.