Nová stanice metra Depo Zličín

Charakteristika

Zakázku na zpracování projektové dokumentace "Modernizace depa Zličín" získal Metroprojekt s tím, že její součástí bylo uspořádání vyzvané architektonické soutěže na podobu nové stanice metra. Tuto soutěž jsme uspořádali v roce 2021 za aktivní spoluúčasti investora (DPP) a Hlavního města Prahy. Soutěž proběhla podle regulí České komory architektů a její organizátorem byl Czechdesign Center. Obdrželi jsme šest soutěžních návrhů, ze kterých porota s většinou nezávislých členů vybrala jako vítězný návrh od PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., se kterým následně Metroprojekt uzavřel subdodavatelskou smlouvu.
Nová stanice metra je umístěna na severní hranici areálu dnešního depa. Logicky navazuje na výškové řešení stávajícího kolejiště, což definuje úroveň budoucího nástupiště. Výškovou úroveň vstupního vestibulu naopak definuje plocha pro stavbu kapacitního parkovacího domu, který je v těsné blízkosti stanice. Nová stanice metra je připravována v rámci projektu "Modernizace depa Zličín", parkovací dům naopak jako investor připravuje Hlavní město Praha. Stanice je od ulice Na Radosti odsazena o šířku parkovacího domu a je tak umístěna do klidnější polohy ke které vede velkorysá přístupová cesta.
Samotné architektonické řešení stanice je složené ze základních geometrických tvarů s jednoduchým čistým designem. Hmotově se jedná o pravoúhlý horizontální kvádr s promyšlenými otvory a výřezy do plných částí konstrukce. Stanice má střešní terasu s dvěma úrovněmi a s částí vzrostlých stromů. Nástupiště je otevřené do části depa skrze řadu sloupů, směrem k parkovacímu domu je otevřené do patia, kde je navržena „Zenová“ zahrada. Hlavní vestibul, navázaný na ulici Na Radosti, je převýšený kvádr s prosklenou stěnou a výtahem. Hlavním materiálem je pohledový beton v přirozeném odstínu, doplňkové konstrukce jsou z předzvětralé oceli v kombinaci s karisítěmi, které jsou použité na střeše objektu a mezi sloupy jako oddělení kolejiště na nástupišti od areálu depa. V menší míře je použitý keramický obklad pro zvýraznění částí v interiéru nástupiště. Vybavení stanice včetně osvětlení je minimalistické se snahou co nejméně ovlivnit jednoduchý design interiéru.
Technologická část stanice je umístěná v západní části za koncem veřejného nástupiště a je záměrně co nejblíže k technologii v samotném depu. Tato část je umístěna pod zelenou střechou a obsahuje kromě technologie i služební místnosti a zázemí. Stanice má pouze základní vybavení a je navržena jako ekonomicky výhodné řešení vzhledem k lokalitě.
Půdorysný rozměr nové stanice metra na úrovni nástupiště se navrhuje 175,9 x 18,15 m, výška atiky střechy nad nástupištěm bude +6,280 m n. m.