Terminál Hlavní nádraží, Plzeň

Charakteristika

Autobusový terminál s deseti odjezdovými stáními plynule navazuje na žst. Plzeň hlavní nádraží. Společně se železnicí tak vytváří pohodlný dopravní uzel s výrazným zvýšením komfortu pro cestující ve městě Plzeň. Terminál je vybaven nejnutnějším zázemím pro cestující i pro dopravce. Pro stavbu bylo potřeba zrealizovat cca 140 m dlouhou opěrnou zeď proměnné výšky 2,0 až 8,5 m s kamenným obkladem.

Na ostrovním nástupišti je umístěna hlavní, exponovaná konstrukce zastřešení ve tvaru "V". Svým tvarem tedy odkazuje na sousední železniční stanici a tvoří s ní harmonický celek. Nosná konstrukce je ocelová svařovaná a svými rozměry bylo nutné konstrukci sloupů rozdělit na dvě části: část kalicha s patní kotevní deskou, a část šikmého rozevření se středním nosníkem. Opláštění je realizované ze sendvičových hliníkových panelů ve stříbrné barvě s integrovaným zapuštěným osvětlením. Neviditelné spoje podhledu vytváří čisté linie a dávají vyniknout geometricky čistému designu. Délka konstrukce zastřešení je 130m a šířka přes celé nástupiště se rovná 10m.

Spojení Terminálu BUS a železnice je realizováno dvěma podchody, z nich dále vedou eskalátory nebo výtah v kombinaci s pevnými schodišti.

Stavba byla financována pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj a proplacená dotace činila 100mil Kč. Celkové náklady stavby byly 169mil Kč vč.DPH.