Tramvajová vozovna Hloubětín - Praha 9

Charakteristika

Areál vozovny sloužící k remízování a údržbě tramvají a tramvajových tratí se nachází v urbanizovaném území městské části Praha 9 na ploše 6 ha. Jedná se o nejmladší ze sedmi tramvajových vozoven provozovaných na území hl. m. Prahy.

Původně zde bylo deponováno v halách 142 vozů délky 15 m a na venkovních stanovištích 6 těchto vozů. Nově bude v halách umístěno 73 vozů délky cca 32 m a na venkovních stáních 9 vozů délky 32 m a 2 vozy délky 15 m.
Vozovna byla uvedena do provozu v březnu roku 1951 a postupně přistavována. V roce 2013 se objevily ve 4 halách odstavů a údržby (plocha cca 11 000 m2) statické problémy ve formě deformace stropní desky tl. 50 mm (65 obloukových stropních skořepin). Byl proveden stavebně technický průzkum, z jehož závěrů vyplynulo, že je stav konstrukce na hranici životnosti a vznikla nutnost provizorního zajištění podepřením výrazně deformovaných míst a sledování změn monitoringem. Z bezpečnostních důvodů byla následně provedena v roce 2019 demolice odstřelem.

Po zhodnocení celkové situace z pohledu reálného stavebně technického a funkčního stavu budov, potřeb uživatele a s přihlédnutím na současné požadavky z hlediska ekologie a ochrany životního prostředí (hospodaření s  vodami, využití solární energie, atd.) přistoupil Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. k zahájení prací na projektové přípravě a realizaci této investiční akce.

Ústředním objektem celého areálu je hala odstavů a údržby tramvají navazující na stávající halu myčky a denního ošetření a halu soustruhu.  Soudobý charakter hal odstavů a údržby s opláštěním svislými tepelně izolačními panely s kovovým povrchem navazuje na tvarově ve svém řešení netradiční členitou sedlovou střechu hal. Střechy jsou u jednotlivých hal vždy posunuty tak, že ve štítech vznikají okna, která umožňují boční prosvětlení hal. Tento prvek dává objektu hlavně ze severní strany (z nadhledu) výraznou členitost, obzvláště v kombinaci s na střeše umístěnými slunečními kolektory.  

V rámci přestavby areálu bylo dále potřeba provést přemístění stávající rozpínací stanice do nové budovy Energocentra. Zde vznikne i nová měnírna a výměníková stanice.

V severní části areálu budou situovány nové administrativní a provozní budovy pro provoz a údržbu tramvajových tratí.

Stávající administrativní budova umístěná v jihovýchodní části areálu bude částečně zrekonstruovaná a bude rozšířena přes spojovací krček o další patrovou provozní budovu.