Rekonstrukce Vinohradské ulice

Charakteristika

Rekonstrukce Vinohradské ulice od křižovatky s ulicí Španělská až po ulici Jana Želivského bude zahrnovat celkovou revitalizaci této důležité městské třídy. Mimo nových vozovek a chodníků zahrne také řadu přeložek inženýrských sítí a revitalizaci stávajících stromořadí včetně dosazování nových dřevin.
Celý úsek rekonstrukce má délku 2,85 km. Stavební práce se budou týkat i části Šumavské ulice a rovněž úprav prostoru před Olšanskými hřbitovy, kde bude nově řešeno dlážděné prostranství u hlavního vchodu včetně parkovacích ploch a upraveny stávající zelené plochy mezi severním chodníkem a hřbitovní zdí.
Nové řešení pamatuje i na ty tramvajové zastávky, které neprošly opravou při rekonstrukci tramvajové trati, která byla v tomto úseku realizována v letech 2018 - 2019 jako první etapa celkového řešení uličního parteru dle koncepční studie IPR z r. 2015. I na této první etapě byl Metroprojekt zpracovatelem všech stupňů projektové dokumentace a zajišťoval potřebnou inženýrskou činnost a autorský dozor.
Vinohradská ulice, jako jedna z významných obchodně dopravních pražských tříd, se v předmětném úseku dočká nejen nových vozovek, nových mozaikových chodníků a dosadby stromořadí, ale například i nového veřejného osvětlení nebo podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Při revitalizaci stávající zeleně a nové výsadbě se samozřejmě nezapomíná ani na prvky modrozelené infrastruktury.  
Veškeré úpravy, které jsou vzhledem k tomu, že se stavba nachází v památkové zóně, pečlivě sledovány i orgány vykonávajícími státní památkovou péči, jistě přispějí k celkovému