RTT Evropská II (úsek Gymnasijní – Horoměřická)

Charakteristika

Výstavba metra měla velký vliv na provoz tramvají v prostoru hloubených úseků na Evropské třídě. Některé úseky se v rámci dopravních opatření přesouvaly nejprve do provizorních stavů a následně do stavu finálního. Jednotlivé části mezi novými stanicemi metra, které nebyly stavbou metra dotčeny, byly zrekonstruovány ještě během výstavby metra. Úsek mezi stanicemi metra Dejvická a Bořislavka v délce 1600 m byl rekonstruován až po otevření metra, na začátku prázdnin.

Stavba trvala pouhých 49 dní a stávající konstrukce tramvajové trati s velkoplošnými panely byla nahrazena novou konstrukcí na betonové desce v prostoru zastávky Thákurova a na příčných pražcích ve zbylé části mezi křižovatkami Šárecká a Horoměřická. Svršek tramvajového tělesa je v zastávkách zakryt asfaltem a v trati je zatravněn. Travnatý svršek byl osazen z předpěstovaných koberců, ovšem bez automatického zavlažovacího systému. Z tohoto důvodu byl použit travnatý koberec složený z travních druhů s menší náročností na zavlažování, jako jsou Kostřava, Jílek, Sveřep apod. Přesto je nevyhnutelné, aby v období s nízkými srážkami byl trávník kropen. O to by se měla starat zahradnická firma spravující travnaté plochy pro městskou část Prahy 6.

Kromě tramvajové trati byly upraveny tři tramvajové zastávky - Thákurova, Hadovka a Na Pískách (původně Bořislavka). Všechny zastávky byly provedeny ve stejném duchu s ostatními zastávkami na Evropské ulici, tedy doplněny o bezbariérové přístupy, prvky pro nevidomé a slabozraké a zábradlím s plentou, bránícím případnému ostřiku vodou projíždějícími automobily, které bylo před přechody sníženo z důvodu zajištění rozhledových parametrů.