Tramvajová vozovna Hloubětín - Praha 9

Charakteristika

Areál vozovny se nachází v urbanizovaném území městské části Praha 9 na ploše 6 ha a slouží k remízování a údržbě tramvají. Má zde své zázemí i provozovna Dopravního podniku hl. m. Prahy, která zajišťuje údržbu a provoz tramvajových tratí.

Vozovna byla uvedena do provozu v roce 1951 a postupně přistavována. Bohužel se v hale objevily statické problémy ve formě deformace stropní skořepinové konstrukce. Byl proveden stavebně technický průzkum, z jehož závěrů vyplynulo, že je stav konstrukce na hranici životnosti. Vznikla nutnost provizorního zajištění podepřením a sledování změn monitoringem.

Po zhodnocení celkové situace z pohledu reálného stavebně technického a funkčního stavu budov, potřeb uživatele a s přihlédnutím k problematice ekologie a ochrany životního prostředí, založeném na principu odpovědného hospodaření s dešťovými a užitkovými vodami, využitím solární energie aj., přistoupil Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. k zahájení prací na projektové přípravě obnovy vozovny a vlastní realizaci.

Rekonstrukce areálu vozovny probíhá po etapách při zachování částečného provozu.

Nejdříve došlo k demolici vybraných objektů vozovny a realizaci první etapy výstavby, kdy byla vybudována nová budova Energocentra s novou trafostanicí a měnírnou. Původní byly následně vyřazeny z provozu a bylo tak možné dokončit demolice i zbylých objektů vozovny a uvolnit tak prostor pro výstavbu nové haly a přilehlých provozních budov.  V současné době výstavba probíhá a jsou dokončené hrubé stavby nových objektů a položeny nové inženýrské sítě.

Ústředním objektem celého areálu je hala odstavů a údržby tramvají. Tato navazuje na stávající halu, která slouží pro mytí a denní ošetření tramvají a halu soustruhu. Sedlové střechy nových hal odstavů a údržby jsou netradičně členité a jednotlivé haly jsou posunuty tak, aby ve štítech vznikala okna, která umožňují boční prosvětlení jednotlivých hal. Tento prvek dodává objektu hlavně ze severní strany (z nadhledu) výraznou členitost. Tvar střechy je přizpůsoben pro osazení solárních panelů.