Metro D - stanice Olbrachtova

Charakteristika

Ražená stanice s jedním vestibulem. Stanice trasy D zde bude plnit funkci dopravní obsluhy okolní obytné zástavby a přestupu na návazné autobusové (výhledově i tramvajové) linky.