Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici České Budějovice

Charakteristika

Kompletní rekonstrukce výpravní budovy a přiléhajících ploch s cílem navrácení původního výrazu nádražnímu prostoru. Optimalizace provozních prostor pro přepravu a volných ploch pro komerční využití. V budově bylo vytvořeno administrativně provozní zázemí pro vlastní organizační jednotky Správy železnic.

Jedná se o budovu typového projektu c.k. Rakouských státních drah v novorenesančním stylu s prvky secese, zejména se secesním vybavením a výzdobou vnitřních prostorů. Objekt tvoří trojice rizalitů, křídla mezi rizality jsou z důvodu lepšího využití a naplněnosti nově přepatrována.

Budova železniční stanice nádraží je od 3. 5. 1958 evidovaná Národním památkovým ústavem jako nemovitá kulturní památka.

Urbanistická poloha budovy byla předmětem sporů již v době přípravy výstavby na přelomu 19. a 20.století. Logické umístění v ose Lannovy třídy – jako její zakončení a spojení náměstí v centru se železnicí – nebylo čistě z finančních důvodů akceptováno, protože by znamenalo prodloužení kolejiště nad Rudolfovskou ulici a vybudování přemostění.

Úprava provozně dispozičního řešení o nápravu historických kompromisů. Hlavní tok cestujících je směřován nově vytvořenou pasáží na sever k přechodu na Lannovu třídu. Před novým vstupem je nezbytná rozptylová plocha, sloužící jako místo pro setkávání.

V prostoru na jihu dojde k realizaci cyklověže pro uskladnění 118 kol.