Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

Charakteristika

Projekt byl oceněn cenou Stavba roku 2023 a v říjnu 2022 získala vozovna Slovany ocenění v mezinárodní soutěži GLOBAL LIGHT RAIL AWARDS v Londýně

Areál vozovny Slovany slouží obyvatelům Plzně již od roku 1943, ale její stávající stav již dlouhodobě nevyhovoval aktuálním potřebám městské veřejné hromadné dopravy.

V roce 2017 potvrdilo město Plzeň záměr vybudovat ve stávajícím areálu vozovnu novou, která by splňovala současné standardy a navýšila nevyhovující kapacity stávajícího areálu. Navržené řešení areálu na tyto požadavky reaguje a vhodně zvolenou provozně technickou koncepcí zajišťuje potřebné technické zázemí pro stávající tramvajovou síť včetně budoucího rozvoje. Modernizací technologického zařízení dojde ke zlepšení spolehlivosti provozu na tramvajových tratích v dotčené oblasti a k celkovému zkvalitnění poskytované veřejné služby.

Dalším významným přínosem rekonstrukce vozovny je naplnění hlukového limitu, který byl ve stávajícím areálu mnohdy překračován. V návrhu přestavby je kladen nemalý důraz na ekologii a ohleduplnost k životnímu prostředí. Celá vozovna je navržena v konceptu modrozelené infrastruktury založeném na principu odpovědného nakládání s dešťovou vodou. Do tohoto konceptu je také zahrnuto ozelenění stěn a střech budov, které přispěje ke snížení teplotního zatížení, prašnosti a celkovému zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě.

Rekonstrukce areálu vozovny probíhala po etapách při zachování částečného provozu, jelikož se jedná o jedinou tramvajovou vozovnou v Plzni, a její zavření by značně omezilo tramvajovou dopravu ve městě.