Tramvajová trať Modřany - Libuš

Charakteristika

Jedná se o novostavbu tramvajové trati v rozsahu od stávající smyčky Levského po novou konečnou zastávku v Novodvorské ulici. Tramvaj je vedena bočně podél ulice Generála Šišky s následným přechodem do osy ulice Novodvorská. Na trati jsou 4 nové zastávky, celková délka nového úseku činí 1750 m.

Nová dvoukolejná tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš je prodloužením tratě ze stávajícího obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a následně Novodvorskou ulicí do zastávky Libuš, kde je ukončena dočasnou úvratí. Smyčka Sídliště Modřany byla k tomuto účelu připravena již v roce 1995 při její výstavbě. V ulici Generála Šišky je trať se třemi páry zastávek vedena na samostatném tramvajovém tělese jižně od komunikace, tj. odděleně od automobilové dopravy. V tomto úseku se jedná typově o tramvajovou trať na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, pouze v místech přejezdů a přechodů nebo v prostorech zastávek je použit dlážděný nebo asfaltový zpevněný kryt. Podélný sklon tratě je nejvíce 46,73 ‰, a to hned na začátku ve stoupání ze smyčky Sídliště Modřany k zastávce Hasičská stanice Modřany.

První zastávkou ve směru do Libuše je Hasičská stanice Modřany (původně v projektové dokumentaci pracovně nazývaná Modřanský vodojem), která je umístěna naproti stejnojmenné hasičské stanici. Následující zastávkou je Observatoř Libuš, která je situována naproti příjezdové komunikaci k areálu Českého hydrometeorologického ústavu. Třetí zastávka Sídliště Libuš je umístěna mezi ulicemi Generála Šišky a Brunelovou, zhruba naproti Papírníkově ulici a zhruba sto metrů před křižovatkou ulic Generála Šišky, Meteorologické a Novodvorské. Zatímco samotná komunikace v ulici Generála Šišky se výstavbou tramvajové tratě až do těchto míst nemění, prostor u zastávky Sídliště Libuš doznal výraznějších změn. Nástupiště nové zastávky ve směru do centra je vybudováno tak, aby sloužilo pro společné odbavení tramvajových i autobusových spojů. 

Následuje křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická, která byla přestavěna z původní okružní na novou světelně řízenou. Tramvajová trať, která tvoří čtvrté rameno křižovatky, zde vjíždí do osy Novodvorské ulice a pokračuje se zatravněným svrškem do prostoru zastávek autobusů dnes ještě nazývaných Pavlíkova, s platností od zítřka, soboty 27. května 2023 přejmenovaných na Libuš. V tomto místě je zřízena koncová, stejnojmenná tramvajová zastávka Libuš, která bude současně sloužit jako prozatímní obratiště. Na něj v nejbližších letech naváže další prodloužení tramvajové tratě do přestupního uzlu Nové Dvory, k budoucí stejnojmenné stanici metra D, kde bude trať ukončena blokovou smyčkou. Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z roku 2020 DPP od února 2021 projekčně připravuje prodloužení tramvajové tratě na Nové Dvory.

  • Délka tratě: 1750 metrů
  • Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 43 betonových 18 ocelových
  • Délka trolejového vedení: 4100 metrů
  • Použité kolejnice: NT1 přímé – 8,7 tuny, S49 přímé – 297,7 tuny, B3 – 7,8 tuny
  • Počet pražců: 4 962
  • Sadové úpravy: vysazeno 85 stromů a 26 392 keřů