PODJEZD BUBNY

Charakteristika

V návaznosti na novou budovu žst. Praha Bubny je navržen nový tramvajový podjezd. Jde o železniční most v kolejovém rozvětvení, ze železobetonu se zabetonovanými ocelovými nosníky, s délkou přemostění 20 m. Most slouží pro vedení budoucí tramvajové trati pod železnicí. Investorem této akce je magistrát HMP, který projekt úzce koordinoval se SŽ. S tímto podjezdem pro plánovanou budoucí tramvajovou trať souvisí rozsáhlé terénní úpravy, které v jedné výškové úrovni propojí stávající vestibul metra Vltavská s novou železniční stanicí. Kolejové řešení tramvaje bude výškově navazovat na vestibul železniční stanice, který se nachází pod železničním nástupištěm. Tyto dvě výškové úrovně zajišťuje nová zárubní zeď, která je napojena s pomocí terénního schodiště na budovu žst. Přímému napojení pro pěší musela ustoupit z části i stávající stanice metra Vltavská. Dopad do stanice metra je v úrovni dnešního terénu, kde se přistoupilo k demolici skladů, které byly skryté pod modelací složitého terénu. Tyto terénní terasy, které byly součástí stavby metra mají unikátní význam v komunitě městského parkouru a to včetně zahraničí. Zmíněná komunita plánuje před demolicí oficiální rozloučení s touto lokalitou za účasti MČ Prahy 7. Investor a městská část jsou společně připraveni tuto ztrátu částečně kompenzovat a vybudovat v rámci nové plochy mobilní hřiště pro parkour. Smyslem realizace této akce je příprava pro budoucí tramvajovou trať, aniž by se musela řešit budoucí výluka na železniční trati. Ostatní stavební objekty, mimo mostu (podjezdu), jsou spíše dočasné stavební úpravy, které v budoucnu ustoupí plánované Vltavské filharmonii.