Estakáda přes zoologickou lokalitu v rámci stavby „R6 Tisová – Kamenný dvůr“

Charakteristika

Estakáda sestávající ze dvou paralelních dvoutrámových mostů, pro každý jízdní směr o rozpětích 30,00 + 10x40,00 + 30,00 m celkové délky 476 m převádí průtah silnice R6 Tisová – Kamenný dvůr postupně přes údolí s potokem Malá Libava a s polní cestou. Údolí je chráněná zoologická lokalita. Nosná konstrukce je dvoutrámového průřezu z dodatečně předpjatého betonu. Prováděna byla po jednotlivých polích za pomoci přesuvné skruže. Jelikož se jednalo o jedno z prvních nasazení této skruže zhotovitelem, provedli jsme v rámci technické pomoci podrobnou analýzu deformačního chování, pro kterou byl zpracován rozsáhlý statický 3D model obsahující všechny konstrukční prvky. Spodní stavba je tvořena masívními opěrami a mezilehlými pilíři s dvojicemi dříků. Založení je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.