APN D2, D3 a související provozní plochy

Charakteristika

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících letištních pohybových ploch a s nimi související vybavení. Stavba má vazby na stávající pohybové plochy v prostoru mezi prstem C terminálu T2, terminálem T2 a RWY 12/30 a v prostoru mezi výhledovým prstem D terminálu T2 a výhledovou pRWY 06R/24L.

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících letištních pohybových ploch a s nimi související vybavení. Stavba má vazby na stávající pohybové plochy v prostoru mezi prstem C terminálu T2, terminálem T2 a RWY 12/30 a v prostoru mezi výhledovým prstem D terminálu T2 a výhledovou pRWY 06R/24L.

 1. odstavec textu o projektu -

Hlavním účelem stavby je navýšení kapacit pro odbavování a odmrazování letadel. Dalším účelem stavby je navýšení kapacity pojezdového systému TWYs a to druhotně znamená i zvýšení bezpečnosti pozemního provozu A/C i MMP.

Stavba je koordinována s výhledovou stavbou pRWY 06L/24R.

Jedná se zejména o:

 • Přípravu staveniště
 • Část APN D2 a související provozní plochy včetně jejich vybavení
 • APN D3 a související provozní plochy včetně centrálních odmrazovacích stání (COS 1 a COS 2) a ostatního vybavení
 • Provizorní TWY S
 • Obslužné komunikace
 • Zpevněné plochy a komunikace v zázemí pro odmrazování letadel včetně mostu přes obslužnou komunikaci a vybavení zázemí (inž. sítě)
 • Odvodnění letištních ploch (dešťovou kanalizaci čistou a kontaminovanou, splaškovou kanalizaci, vodovody
 • TS 24
 • Produktovod LPH
 • Silnoproudé rozvody a přeložky
 • Slaboproudé rozvody a přeložky
 • Předstihové nosné konstrukce – obslužný tunel (i s ohledem na předstihovou kci železničního tunelu – samostatná akce SŽ)
 • Kolektory a včetně přístupového objektu
 • Kabelovody
 • Vizuální navigační prostředky (značení a SZZ včetně ovládání, monitoringu a provozních opatření)
 • Oplocení letiště
 • Sadové úpravy