Nová budova Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH

Charakteristika

Nová budova strojní fakulty rozšiřuje Kampus UJEP o nové výukové prostory. Nová budova bude propojena se stávající budovou H, kde jsou dnes prostory strojní fakulty umístěny v nevyhovujících prostorách.

Půdorysně se jedná o ucelený prostorově jednolitý komplex s přibližně obdélníkovým půdorysem. V nové budově jsou umístěny laboratoře, pracovny akademických pracovníků, učebny a technické prostory určené pro provoz budovy. Navrhovaná budova je v úrovni 2.NP propojena lávkou se stávající budovou H. Budova má 3 nadzemní podlaží a jedno polozapuštěné (využívá tak svažitosti pozemku stavby), na střeše budou strojovny a chladící stroje.

1. PP výzkumné prostory, technické a provozní zázemí
1. NP hlavní vstup, výzkumné prostory, technické a provozní zázemí
2. - 3. NP výukové, výzkumné a související administrativní, technické a provozní prostory
Střecha technické zázemí, FVT elektrárna
Zastavěná plocha  1257,12m2
Celková hrubá podlažní plocha 4052,30m2
Obestavěný prostor 17922,0m3
V rámci tohoto nového objektu vzniká celkem 141 místností a prostor, což zahrnuje:

6 nových učeben (z toho 1x specializovaná učebna)
1 počítačová učebna (pro 20 studentů a 1 lektora)
9 specializovaných laboratoří
23 kanceláří pro akademické pracovníky, resp. THP
1 jednací (konzultační) místnost

Laboratoře s výškou min. 3,5 m budou umístěny do 1.NP, ostatní laboratoře budou umístěny do -1.PP a 2.NP, učebny budou umístěny do 2.NP a kanceláře do 3.NP.