Vozovna Slovany Plzeň – koncept interiérového řešení

Charakteristika

MP zpracovával, popřípadě spolupracoval na všech fázích projektu od samotné studie až po PDPS, na nějž plynule navazuje koncept interiérového řešení. Jedná se o poměrně složitý a rozsáhlý areál tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech.

Koncept interiéru rozpracovává vizuální řešení určených místností a prostorů a to z hlediska materiálového, tvarového i barevného řešení. V rámci tohoto projektu jsou navrženy obklady, řešení nášlapné vrstvy podlah, omítky, podhledy, dveře, prosklené příčky, zámečnické konstrukce i všechny koncové prvky ZTI, osvětlení, vytápění atd. Dále je zahrnuto vybavení nábytkem a dalšími prvky nad rámec stavební části PD, jejich rozmístění, počty a provedení. V konceptu je uvažováno se zelení formou vertikální interiérové stěny a obrazy s živými rostlinami. Interiéry by měly být doplněny velkoformátovými fotografiemi z archivu PMDP. Jelikož se jedná o velký rozptyl prostorů a místností s různou náplní a účelem došlo k rozdělení do šesti typů dle náročnosti interiérového řešení. Pro tyto prostory byl vybrán odpovídající typ nábytku, doplňky a povrchové úpravy tak, aby co nejlépe vyhovovaly pro daný účel a zároveň zajistily odpovídající užitné a estetické vlastnosti / například podsvětlené fóliové podhledy s různou intenzitou světelných módů. Součástí projektu je i umístění a vizuální řešení informačního systému ve všech objektech areálu.

Projekt byl zpracováván tak, aby posunul převážně účelový areál do úrovně moderního a lidsky vstřícného, a přesto funkčního provozu hodného 21.století. 

Vlastní realizace vybavení nábytkem proběhla v režii objednatele, bez účasti zpracovatele konceptu interiérového řešení.